Уметникот Слободан Панов денеска во ликовниот салон на ЦК „Марко Цепенков“ во Прилеп, ќе ги изложи своите скулптури „Човек форма“.

Темата на изложбата, е човекот во движење, а Панов преку своите скулптури и геометриски решенија истакнува дека сè е сведено на формата.