Подготовка за измени и за дополнување на Законот за градење и на Законот за просторно и урбанистичко планирање за подобрување на инвестиционата клима за домашните компании во Македонија и измени и дополнувања на Законот за градење во делот на категоризација на градбите заради зголемување на квалитетот на инженерските услуги, беа тема на разговор на денешната средба меѓу претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ), професор д-р Миле Димитровски, и министерот без ресор задолжен за подобрување на инвестиционата клима за домашните компании, Зоран Шапуриќ.

– Тоа се промени кои ги бараме долго и се однесуваат на категоризацијата на градбите, издавањето и категоризацијата на овластувањата, нивна категоризација според спецификите на образованието по Болоња, мислење за сеизмичка и друга отпорност… Тоа не се драматични промени, туку подобрување на сегашниот закон, кој нам и на фирмите ќе ни олесни и ќе го зголеми квалитетот на инженерските услуги. Сметаме дека подобрувањето на квалитетот на инженерските услуги ќе ја подобри инвестициската клима – вели претседателот на КОАИ, Миле Димитровски.

Министерот Шапуриќ дава целосна поддршка за работата на Комората, особено во однос на воведувањето континуирана професионална обука на членството и меѓународната соработка со соседните држави и пошироко, со што, како што вели, може да се подобри инвестиционата клима за домашните компании.

– Како министер давам целосна поддршка на сите активности во насока на подобрување на законските решенија опфатени со Законот за градење и со Законот за урбанистичко и просторно планирање. Затоа, сите институционално подготвени предлози од Комората ќе ги прегледаме и ќе ги движиме низ процедурите на системот, заедно со надлежното Министерство за траспорт и врски – вели Шапуриќ.

На средбата, освен претседателот на Комората и министерот Шапуриќ, присуствуваа триесетина раководители на професионални одделенија, членови на професионалнои оделенија за урбанизам, архитектура, градежништво, машинство, електротехника. Димитровски ја презентираше Комората и нејзината програма за работа во 2017 година.