Вкупната вредност на универзитетот „Св. Климент“ на Плаошник во Охрид, ја надмина сумата од околу 12 милиони евра.

Управата за заштита на културното наследство одвои нови 59 милиони денари за довршување на овој капитален зафат, на кој е предвидено да се завршат ѕидарските работи на објектите од комплексот.

Градежниот дел на комплексот е во финална фаза од изведбата. Во моментов е завршена карабината на Музејот на Плаошник, библиотеката и Центарот за хуманистички науки, додека од спротивната страна на комплексот на ниво на карабина е подигната резиденцијата на МПЦ.

Во наредните 12 месеци е предвидено да се комплетира надворешниот изглед на комплексот, по што ќе остане довршувањето на седиштето на Богословскиот факултет.

Издигнувањето на комплексот почна кон крајот на 2012 година, а неговото пуштање во употреба е планирано да се одржи на крајот од 2017 година, или најдоцна до почетокот на 2018 година.