Шесте инспекциски служби во надлежност на Инспекцискиот совет во периодот од 27 април до 3 мај направиле 3.086 надзори за почитувањето на одлуките, мерките и препораките на Владата за заштита од коронавирусот Ковид-19, и притоа се изречени речиси 150 мерки или опомени, соопшти претседателката на Инспекцискиот совет Магдалена Филиповска-Грашкоска.

Притоа, пазарните инспектори затвориле 4 угостителски објекти во Битола, Тетово, Кочани и Кичево, запечатиле 5 банкомати, а изречени се 48 опомени за неносење маски во трговски објекти или банки.

Инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство изрекле 5 казнени мерки за едукација и дури 12 решенија за општа хигиенска состојба или неводење записи за хигиенската практика.

Државниот инспекторат за труд извршил 158 контроли и донел 27 решенија и 47 укажувања за работодавачи, во врска со ослободувањето од работа на на родител на дете до 10 години, самохран родител, бремени жени и хронички болни.

Инспекторатот за транспорт немал сериозни забелешки, додека Државниот здравствен и санитарен инспекторат, спровел вкупно 134 надзори во приватни и јавни здравствени установи, како и домови за стари лица, заради проверка за почитување на протоколите за заштита на медицинскиот персонал за прием и постапување со инфицирани пациенти од корона вирусот.