Мислење во врска со нацрт-стратегијата за интеграција на бегалци и на странци 2017-2027 година до Министерството за труд и социјална политика и до Владата, преку Здружението на единици на локалната самоуправа (ЗЕЛС), доставила и Општина Гевгелија. Оттаму денеска испратија реакција до „Мета“, во која, повикувајќи се на текстот со наслов „Доза ксенофобија и најави за референдуми од општините за стратегијата за бегалци“, нагласуваат дека покрај општините Ново Село, Демир Капија, Крива Паланка, Велес, Гази Баба и Прилеп, мислење доставила и Општина Гевгелија.

Градоначалникот на Гевгелија, Иван Франгов, во мислењето неведува дека стратегијата треба „итно да биде повлечена“, за тоа што, според него, Македонија нема ниту финансиски потенцијали ниту, пак, какви било капацитети за спроведување на „ваква обемна и претенциозна стратегија“.

„Јас, како градоначалник на општина Гевгелија, не можам да дадам позитивно мислење за стратегијата, во име на граѓаните на општината, кога ќе се потсетам што истрпевме во 2015 година, кога ни се случуваше ситуација во еден ден во нашиот град да влезат и по 10.000 бегалци, кои едноставно го блокираа секојдневното живеење во градот“, наведува Франгов во мислењето.

Според него, Владата треба да ги насочи своите капацитети на намалување на стапката на невработеност и на изградба на станови за граѓаните кои сè уште немаат решено станбено прашање.

Инаку, безмалку сите општини што доставиле мислење до МТСП се против стратегијата за бегалци, а како што оценуваат од Министерството, образложенијата на дел од општините се на линија на ксенофобија.

Општина Ново Село најавува и референдум за изјаснување на граѓаните по ова прашање.