Од Клиниката за очни болести информираат дека се завршени градежните и реконструктивни зафати за реновирање на оперативниот блок и дека сите хируршки интервенции се вршат во новите оперативни сали.

„Како резултат на зголемениот број пациенти за операција на катаракта и на големата фрекфенција во оперативниот блок, се појави потреба од проширување на просторот со преадаптација и со припојување на досегашната библиотека, во составен дел на оперативниот блок“, се вели во соопштението.

Оттаму велат дека во меѓувреме се набавени и нови апарати за фако-хирургија на катаракта, за витректомија, за крослинкинг, апарати за стерилизација, за анестезија со кои се овозможиле услови за безбедна хирургија, како и зголемување на бројот на оперирани пациенти.

Во соопштението се додава дека бројот на операции неколкукратно е зголемен во изминатите години. Во 2007 година се оперирале по 20 пациенти неделно, додека последнава година, во просек, по 100 пациенти се оперирани во една недела.