Во своето ново видео на Youtube, Кика Авеиро ги анализира информациите за нивото на хигиена во училиштата во кои учи иднината на државата. Информациите кои ги објави Државниот здравствен и санитарен инспекторат во однос на нивото на хигиена во училиштата на Кика и биле сомнителни. Таа одлучила самата да истражи каква е состојбата. Резултатите покажале колку е всушност ситуацијата застрашувачка. Во видеото повикува на акција за подобрување на условите во кои учат децата и поминуваат голем дел од нивното детство.

Погледнете го видеото: