Пријави за фантомски гласачи и за гласачи избришани од избирачкиот список, оневозможеност на слепи лица да гласаат на посебно гласачко ливче, како и неможност на вработен во јавно претпријатие да гласа зашто целиот ден бил ангажиран на работа, се работите што Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија ги одбележал во текот на првиот круг од локалните избори.

На две слепи лица или лица со оштетен вид им било оневозможено да гласаат според новото упатство за гласање на слепи лица и на лица со оштетен вид, донесено на 28 септември 2017 година, а според кое слепите лица и лицата со оштетен вид може да гласаат преку шаблон на Браева азбука, на кој се отпечатени податоците од избирачкото ливче. Лицата пријавиле во 8 часот утрото, а според тоа што Хелсиншки комитет го дознал подоцна, шаблоните биле донесени во 8.30 часот.

За пријавата од лице вработено во јавно претпријатие дека не може да го оствари своето избирачко право бидејќи било на работа во текот на целиот изборен ден, Комитетот пријавил во Министерството за труд и социјална политика, од каде подоцна добил информација дека се интервенирало и на лицето му било овозможено да гласа.

Во канцеларијата на Комитетот се обратиле граѓани кои пријавиле дека во избирачкиот список сè уште постојат непостоечки гласачи на нивните адреси, како и случаи за бришење од евиденцијата на гласачи во избирачкиот список без образложение.

„Со ваквите пријави се добива впечаток дека повторно, и овие избори се одржаа во услови на непрочистен избирачки список. Хелсиншкиот комитет упатува препорака за поголема соработка и координација помеѓу Министерството за внатрешни работи и Државната изборна комисија во насока на наоѓање ефективен механизам за прочистување на избирачкиот список и на подготвување упатство за постапката за бришење на непостоечките гласачи од избирачкиот список, кој ќе биде достапен за сите граѓани“, се вели во соопштението.

Од Комитетот уверуваат дека личните податоци на лицата што пријавиле се чуваат во апсолутна тајност и дека нема да бидат објавувани без претходна дозвола од пријавувачите.