Нова група хакери, кои повеќе од една година упаѓале во електронската пошта на шефови на повеќе од сто компании, идентификувала американската компанија за информатичка безбедност „Фајр ај“ (Fire Eye). Според информацијата, тие најверојатно тоа го правеле за да манипулираат со берзански операции.

Групата е наречена ФИН4, а напаѓале електронски пораки на лицата за кои се претпоставувало дека учествуиваат во фузирање и во придобивање компании или кај кои имало доверливи инфдормации.

Главна цел им била електронската пошта на раководни кадри, адвокати, надворешни консултанти и на иследници.