Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, денеска најави дека Градот Скопје ќе почне со набавка на целосно електрични автобуси кои освен што ќе го постигнат истиот ефект како трамвајот, тие и ќе личат на него.

Груевски, во своето обраќање во Музеј на македонската борба за државност и самостојност, каде што објави нови мерки од областа на автомобилизмот и заштита на животна средина, рече дека ќе се набават 30 минибуси и 20 големи автобуси кои ќе сообраќаат на линијата што беше предвидена за трамвајот.

– Набавката на 20 зглобни дводелни електрични автобуси со дизајн на трамвај, не само што ќе го постигне истиот еколошки ефект, истиот број на кабини со ист број патници во него, истата брзина овозможена со резервираната лента, исто како кај трамвајот, удобност и слично, туку што е клучна разлика, ќе избегне раскопување на целиот град во период од неколку години и побрза реализација и најважно цена за сè, на сè, само околу 12 милиони евра, проценета вредност, кои ќе се исплаќаат во неколку годишни рати – рече Груевски.