Од први јануари следната година ќе се воведе бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај за сите редовни студенти на сите државни универзитети во земјата. Ова денеска го најави премиерот Никола Груевски во своето обраќање на Свечената академија по повод државниот празник Св. Климент Охридски.

– Почнувајќи од први јануари 2016 година, а заради грижа за повисок студентски стандард, на сите редовни студенти на државните универзитети ќе им биде овозможен бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај, односно во јавниот автобуски превоз во Скопје и во другите градови каде што има организиран јавен автобуски превоз. Сите редовни студенти од државните универзитети ќе можат да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата, на сите линии. Со оваа мерка е предвидено на сите редовни студенти од државните универзитети да им се доделат картички од ЈСП-Скопје и од другите јавни претпријатија во градовите каде што има јавен автобуски превоз, за да можат бесплатно да ја користат услугата на јавните сообраќајни претпријатија. За да се имплементира оваа мерка, Владата ќе исплаќа трансфери на средства кон соодветните единици на локална самоуправа – изјави Груевски.

Освен за студентите, премиерот најави поволности и за средношколците, кои со проектот „Средношколска среда“ од први јануари ќе можат бесплатно да ги посетуваат државните театри, музеи и кина, а ќе можат бесплатно да се возат и со жичницата на Водно.

– Следејќи ја успешната приказна на проектот „Слободен четврток“ наменет за студентите, преку овој нов проект, кој се вика „Средношколска среда“, ќе се стремиме да ја подигнеме мобилноста, квалитетот на забава и посетеноста на културните институции како театри, музеи и кина од средношколците.