Десетина граѓански организации и експерти денеска го презентираат „Предлогот за итни демократски реформи“, документ кој на концизен начин дава насока за клучните демократски промени што треба да се спроведат во земјата.

Главната цел на документот е да предложи мерки за спроведување итни реформи, кои ќе создадат услови за слободни, фер и веродостојни избори.

Иницијаторите велат дека документот ги покрива итните демократски реформи во клучни области што беа препознаени и во извештајот на Прибе, а во документот детално се разработуваат неколку области: јавни финансии и економија, судство, борба против корупцијата, избори, медиуми, јавна администрација, контрола врз полицијата и врз тајните служби, Собрание и граѓанско општество.

Инцијативата потекна од експерти и од неколку организации: Граѓанската асоцијација „Мост“, Институтот за демократија „Социетас цивилис“, Институтот за европска политика, Институтот за комуникациски студии, Македонскиот центар за европско образование, Фондацијата „Отворено општество“ – Македонија, Хелсиншки комитет, Центарот за економски анализи и „Цивил“ – Центар за слобода.