Се буди свеста кај локалното население, за што поскоро прогласување на Шар Планина за национален парк. Ова го покажала анкетата направена врз жителите што живеат и гравитираат околу Шар Планина.

Анкетирани се 410 испитаници од 30 населени места, а од нив, 83 отсто одговориле дека Шар Планина треба да се прогласи за национален парк.

Голем дел од испитаниците сметаат дека со прогласување на Шара за заштитено подрачје, природата ќе биде под поголема контрола од разните девијантни појави.

– Резултатите од ова истражување се позитивни. Луѓето за разлика од претходно, сега сметаат дека со идното заштитено подрачје, ќе се воведе поголема контрола врз дивата сеча на шума. 63 отсто од анкетираните се изјаснија дека дрвото на Шара се користи прекумерно – изјави Фросина Пандурска-Драмиќанин од Македонското еколошко друштво.

Локалното население во анкетата посочило дека очекува економски пораст во нивниот регион ако Шара се прогласи за заштитена зона.

– Во минатото кај населението преовладуваше мислење дека со прогласување на Шар Планина за национален парк, ќе се ограничи нивниото движење по шумата. Сега се свесни дека прогласувањето на подрачјето за национален парк ќе им донесе економски добробит и позитивни резултати, во однос на развој на регионот – изјави Метин Муареми од невладината организација Институт за развој на заедницата.

Анкетата е спроведена од платформата „Пријателите на Шара“, составена од повеќе здруженија и невладини организации.

Оттаму се надеваат дека истражувањето ќе помогне да се забрза иницијативата за прогласување на Шар Планина за национален парк.