Има засилен пораст на градежниот сектор во текот на август. Според податоците на Државниот завод за статистика, во осмиот месец биле издадени 210 одобренија за градење, што е за 9,4 отсто повеќе во однос на истиот период од минатата година.

Предвидената вредност на објектите изнесува над 37,7 милиони евра, односно за 53,7 отсто повеќе во споредба со идентичниот период лани.

Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 136 (64,8 отсто) се наменети за објекти од високоградба, 18 (8,6 отсто) за објекти од нискоградба и 56 (26,6 отсто) за објекти за реконструкција.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 278 станови, со вкупна корисна површина од 24 728 метри квадратни, што е речиси идентично на истиот период од минатата година.

Како и досега, најголем интерес за изградба на нови станови има во скопскиот регион, а само во Општина Аеродром во текот на август годинава биле издадени одобренија за градење на 125 нови станови.