Град Скопје и УНДП ќе поставуваат заштитни стреи на „топлотните острови“

Во Скопје девет локации се идентификувани како најжешки „топлотни острови“. Илустрација: Град Скопје и УНДП

Со цел намалување на ефектот на „Урбаните топлотни острови“, Град Скопје во соработка со УНДП почнува со реализација на проект за изготвување и поставување заштитни стреи на 9 утврдени пешачки острови низ Скопје. Поставувањето на заштитните стреи на пешачките острови ќе обезбедат сенки за пешаците и велосипедистите.

Голем дел од пешачките острови на подрачјето на Скопје, со направени претходни студии се мапирани како места кај кои има зголемен ефект на урбани топлотни острови. Градот Скопје изминатиов период изврши мерења со користење термална камера во три дневни интервали на повеќе локации, а според резултатите утврдени се најтоплите девет точки кај кои ефектот на урбаните топлотни острови е најголем.

Највисоките температури согласно мерењата на овие 9 локации се движат меѓу 50 и 55 Целзиусови степени, а највисоката температура од 60,3 степени е измерена на крстосницата кај објектот на Делегацијата на ЕУ во Центар.

За изработката на проектната документација, во Буџетот на Град Скопје за оваа година се превидени 10.000 евра, а за реализацијата на проектот се предвидени дополнителни 30.000 евра.