Фото: Jack Finnigan on Unsplash

Мажите доминираат во органите на управување на акционерските друштва што котираат на Македонската берза, покажува родовата анализа што ја објави берзата. Во вкупно 98 котирани компании се евидентирани вкупно 632 лица-членови на органи на управување.

Извор: принтскрин, Македонска берза

Од вкупниот број членови на органи на управување во котираните компании само 24,2 отсто се жени. Уште е помал бројот на жени на повисоките раководни места. Од вкупниот број извршни директори или претседатели на управни одбори на компаниите од берзата само 15,3 отсто се жени.

Извор: принтскрин, Македонска берза

Според дејноста, најголема родова нееднаквост се забележува во компаниите коишто се занимаваат со трговија на нафта и нафтени деривати. Имено, во управните органи на двете компании од оваа дејност коишто котираат на берзата, учеството на мажите е 94,4 отсто, а на жените само 5,6 отсто.

Извор: принтскрин, Македонска берза