На градското крајезерско шеталиште, кејот Македонија во Охрид, моментно се изведуваат неопходните геомеханички истражувања, како дел од проектот за негова темелна реконструкција.

Проектот е дел од развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2016 година, што на крајот од минатата година ја усвои Советот на општина Охрид.

Од локалната самоуправа велат дека по добивањето на неопходните дозволи од соодветните надлежни институции ќе се пристапи кон одобренија за градба и на тендерска постапка, по што би се избрал изведувач и би се пристапило кон реализација на овој инфраструктурен проект.

Со развојната програма се предвидени и средства за реконструкција на пешачката патека што води од мостот кај каналот Студенчишта до Билјанини извори. За овој потег веќе е избрана фирмата што работи на идејното решение, кое треба да биде финализирано деновиве.

Годинава, со средства од Министерството за транспорт и врски, треба да почне изградбата на пешачката патеката од Градското пристаниште до местата Канео и Лабино.