Владата денеска ќе ја одржи 60. редовна седница која ќе почне во 15 часот, по завршување на 59. тематска седница посветена на младинските политики, информираат од таму.

На денешната владина седница ќе биде разгледана и информација за рокот и проблемите при реализација на сите проекти од примарната гасификација, како и за секундарното гасифицирање во државата.

На предлог на Министерството за внатрешни работи, ќе се расправа и за предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето.

На оваа седница, меѓу другото, ќе се најде и информацијата за можноста за изменување на Законот за катастар на недвижности во насока на подобрување на квалитетот на податоците запишани во катастарот на недвижности.