Актери од селото театарската претстава „Печалбари“ ја играле меѓу двете светски војни
Актери од селото театарската претстава „Печалбари“ ја играле меѓу двете светски војни

Многувековна културна традиција стои зад населбата Вевчани која, со околу 3.500 жители, денес е една од најмалите, а најафирмираните општини во земјата. За познатиот Вевчански василичарски карневал велат дека е со традиција подолга од еден милениум. Основно училиште на мајчин македонски јазик имаат уште од 1835 година (од годинава тамошните деца први во Македонија  учат на тач-табли), библиотеката е најстара во регионот, здравствен дом имаат веднаш по Втората светска војна. Актери од селото, театарската претстава „Печалбари“ ја играле меѓу двете светски војни, додека во најново време се одржуваат три меѓународни манифестации: ликовната колонија „Вевчански видувања“, фолклорниот фестивал „Пображење“ и Меѓународeн конкурс за карикатура.Подигнаа спортски центар, имаат коњички клуб, на пат се да изградат зимски ски-центар на Јабланица, над населбата.
Секоја година одржуваат Вевчанско културно лето – ВЕВКУЛ, со финансиска поддршка од Министерството за култура, додека Меѓународната културно-научна манифестација ,,Печалбарски денови“ е со традиција од 30 години. Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“ ја одржуваат во месната црква „Св.Никола“, за која дозвола за градба добиле пред 180 години. Пред 150 години ја почнале изградба, а пред 135 години ја осветиле. Таа е живописана од Дичо Зографот и од неговиот син Андреја.
Од ова лето, вевчанци имаат „Академија на убавите уметности“, му подигнаа „Спомен-куќа“ на својот, велат, најславен предок – Михајло Пупин, за кого промовираа и автобиографија. Летово организираа промоција на збирката песни „Вевчаница“ од истакнатиот српски поет Миљурко Вукадиновиќ, потоа на книгата „Јадица“ од Владимир Плавески, како и на шесте книги со повеќе од 2.000 печатени страници под наслов „Македонски народни умотворби од областа Голо Брдо“, собрани од Цветан Мазнику и од проф. д-р Вита Која од Тирана.
Со концерт, токму во Вевчани, 40-те години од своето постоење одбележа КУД „Илинден“ од Мелбурн, најстаро македонско друшто на овој континетнт, а настапи и КУД „Александар Македонски“, исто така од Австралија. Музички концерт одржаа и учесниците на традиционалната „Летна школа за изучување на македонските народни ора и песни“. Годинава имаше 25 учесници од САД, Јапонија, Германија и од други држави. За младите, пак, беше организиран посебен целовечерен концерт на музичката група „Брос брадерс“ од Битола.
Ова лето Вевчанци имаа шанса да го видат и македонскиот игран филм „Трето полувреме“, но и двете изложби на фотографии од старата дримколска архитектура од фото-хроничарот Стојан Кукунешоски, како и изложбата на карикатури од учесниците на меѓународниот конкурс, на тема „Адам и Ева на карневалот“.
Годинава, на трибината на нивниот „Печалбарскиот универзитет“, се одржаа низа предавање на тема „Руралниот и алтернативен туризам – фактор за развој на потенцијалите на Вевчани“. Одржаа и петдневна „Креативна работилница за изучување на театарската уметност“, што ја посетуваа 25 вевчански ученици. За жал, ова лето, мораа да организираат и комеморација, по повод смртта на вевчанскиот и македонски писател Милутин Бебекоски.

Во Вевчани се одржуваат многу културни настани
Во Вевчани се одржуваат многу културни настани
Вевчански карневал познат ширум светот
Вевчански карневал познат насекаде во светот