Българският вестник „Труд“ миналата седмица на своя сайт публикува текст за миграцията на територията на България през много векове, в който се съдържа и една абсолютна неистина по отношение на Илинденското въстание. В текста, подписан от българския журналист и публицист Росен Тахов, прави анализ каква миграция е имало на територията на днешна България от бронзовата епоха, а се говори и за миграцията от териториите на днешни Македония и Гърция към България, при което на Илинденското въстание се придава като единствено съдържание, това което никой, даже нито историк на средно ново извън България не се осмелява да твърди – че целта на въстанието е била Македония да се приобщи към България.

„Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година е опит да се освободи и прибощи Македония към майка България. Да се зачеркне несправедливият Берлински договор, който разпокъса отечеството. Целта на бунта е да повтори акта на Съединението от 1885 година.“, твърди Тахов.

Но Крушевския манифест, въпреки твърденията на някои фигури от обществения живот в България, съвсем ясно говори, че не става дума за никакви опити за приобщаване на Македония към България, а единствено като стремеж за създаване автономна Македония, като дом, в който равноправно ще живеят всички нейни граждани.

Безспорно е, че въстанието се е провело не само в Крушево и Битолския революционен окръг, а и в още шест революционни окръга от Овче поле и Пирин Планина на север, от Одрин на изток до Битоля на запад. Безспорно е, че някои участници са пълни привърженици на официална София по отношение на опитите тази територия да се приобщи към България, но също толкова е недвусмислено ясно, ако се следва обективната историография, че за по-голямата част от участниците и населението на посочените територии, единствената цел е освобождаване от турската власт и формирането автономна Македония, защото геополитическите условия, т.е. Великите сили по това време, не са допускали формиране на още една напълно независима държава, защото са считали това за страшен удар към Турция, а това би отворило още една зона на влияние на царска Русия.