Srpska ispostava ruske multimedijske novinske agencije “Sputnik.rs” nedavno je objavila intervju sa dvojicom srpskih istoričara na temu krađe istorije na Balkanu, sa akcentom na Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo, pri čemu je novinarka još na startu dezinformisala javnost sa dve netačne činjenice.

Razgovor je objavljen i kratko prepričan i na veb stranici “Sputnika”, pod naslovom “Makedonci i Crnogorci preživljavaju ‘zakasneli pubertet’“ (video), pri čemu se u podnaslovu vadi glavna poenta razgovora sa istoričarima Čedomirom Antićem i Milanom Gulićem, da je glavna greška Srba bila što su priznavali “AVNOJ-sku vizuru” nacionalnih identiteta na Balkanu.

Bez zadiranja u stavove istoričara, novinarka je još u uvodu razgovora iskazala sledeće neistine:

”Da počnemo, gospodine Antiću, od izjave premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva koji je proteklih dana u intervjuu za grčku televiziju priznao da su Makedonci ili sada Severnomakedonci, krali tuđu istoriju. Reč je o prvom otvorenom priznanju, iako smo godinama i decenijama, da ne kažem vekovima, suočeni sa pokušajima falsifikovanja istorije u regionu i time se bave skoro svi – ali je on, zanimljivo, narednog dana optužio za kao što je rekao identitetski inženjering, svog prethodnika Gruevskog. Kako vi gledate na celu tu priču sa Makedonijom i šta je suštinski makedonski, severnomakedonski identitet – već mi je teško da to i kažem – ako znamo da Grci i sada, sa novom vladom Micotakisa osporavaju Prespanski sporazum, iako je priča gotova, sporazum potpisan i nema dalje, i Severno… severni Makedonci su sada činjenica?“ (od 0:52’’ do 2:03’ u videu).

Obe krupne neistine koje nameće novinarka još na početku razgovora sa svojim sagovornicima su ”Severnomakedonci“ – i to  dva tri puta izrečeno, kao i to da sporazum iz Prespe ne prihvataju Grci sa novom vladom Micotakisa.

Za prvu dezinformaciju, zа ”Severnomakedonce“, novinarka je čak i popravljena od jednog od svojih sagovornika, istoričara Gulića, koji joj kaže da nisu ”Severnomakedonci“, već samo Makedonci i da je samo država preimenovana u Severnu Makedoniju, na šta se novinarka smeje i nešto se pravda da je bilo puno informacija… (od 9:30 min. u videu).

Druga dezinformacija je klasična “dorada” dezinformacija u medijskim naslovima, jer mnogi mediji, bar u zemlji, prenosili su i još uvek prenose pogrešne informacije o stavovima nove grčke Vlade u odnosu na Sporazum iz Prespe.

Ali svakako, medij koji ne želi da govori dezinformacijama, treba da proveri najpre činjenice, a sve ostalo, uključujući i profil gostiju radi suprotstavljanja teza i vađenja naslova – je stvar neznanja oko profesionalnih standarda i etičkih normi u novinarstvu.