Българският вестник “24 часа” вчера публикува текст, който привидно се отнася до работата на съвместната македонско-българска комисия за учебниците и за историята, но всъщност представлява още едно провеждане на уроци за историята, така както я виждат българските национал-романтици.

В статията, която описва традиционните български исторически възгледи, които не вземат предвид фактите установени от македонската историография, но и тези представени от световни историци и антрополози, едно от нещата, което особено пада в очите, е опита на “24 часа” да представи влизането на войските на фашистка България по време на Втората световна война като всенародноприветствано от македонците.

Въпреки, че е безспорно, че в някои градове и села войниците са получили цветя и са били топло посрещнати, вестникът „забравя“, че такова посрещане е било организирано от малка част от тогавашното население, а не от „цели градове“, както се твърди. Въпреки че присъствала еуфория, която е била причинена от факта, че са били изгонени военните и полицейските сили на Кралството Югославия, тя не е продължила дълго. Съвсем скоро населението на територията на днешна Република Македония вижда, че новото управление не е много по-добро от предишното, а подкрепата бързо спада, което е известно и за което свидетелства и университетският професор Михаил Огнянов, родом от Охрид, а с българско самосъзнание, който в своята книга “Македония – преживяна съдба” представя собствените си наблюдения, но и наблюденията на българските чиновници.

На вестник “24 часа” пречи, че в македонските учебници се говори за “български фашистки окупатор”, но световната историография отдавна е поставила тогавашна България в фашистките режими като страна, която много бързо се присъединява към оста Рим-Берлин-Токио.

Следователно написаното от вестника може да бъде безспорно за национал-романтиците от български произход, но не и за “сухата”, т.е. за обективната историография.