Srpski portal “Kurirnedavno je objavio vest  pod naslovomOvo istraživanje neće se dopasti Makedoncimaimaju najniži koeficijent inteligencije u regionu“.

U vesti se navode brojke po kojima građani Makedonije imaju prosečni IQ od 82 i da su na istom nivou sa Albancima iz Albanije, a na nižem od Srba koji imaju 90, od Slovenaca koji imaju 99 i od BiH gde je narod prosečno inteligentan sa 89 IQ.

Podaci, dodajeKurir”, su objavljeni u knjizi pod nazivomInteligencija naroda”, koja je objavljena u aprilu ove godine.

Vest je “Kurirustvari preuzeo sa makedonskog portalaLider i to je korektno navedeno gde je vest potpisana i sa “Lider.mk”, kao deo autorstva.

Ali, u obe informacije nedostaju elementi verodostojnosti izvora vesti. Naime, knjiga sa naslovom Inteligencija naroda postoji na internetu i njeni autori su dva univerzitetska istraživača iz različitih instituta (Lynn, Richard & Becker, David. (2019). The Intelligence of Nations.). Ali, mogu da se nađu i mnogi drugi slični naslovi. Sama knjiga nije dostupna bez plaćanja, već su dostupni samo citati ili kratki sadržaj o tome kako je merena inteligencija 128 nacija u svetu, a niLider”, niKurirnisu objavili link do knjige, reference za istu ili neki drugi podatak.

Knjiga je objavljena i na portalu jednog od autora, Dejvida Bekera, koji je pak spomenut isto tako u aprilu ove godine na jednom portalu koji skuplja kontroverzne i zanimljive tekstove, najviše iz američkih tradicionalnih medija i koji je 10. aprila objavio tekst sa naslovom Svetski IQ je 82. U tekstu se govori o unapređivanju neke metode koju je do tada koristio Beker za merenje globalne inteligencije po zemljama i nacijama a koja je dosta kontroverzna zbog rezultata koje pokazuje i zbog ulaznih elemenata, iz kojih se sada isključuje IQ test, a uzimaju se parametri kao što su stepen obrazovanja, stepen zdravstvene zaštite i slično. Iz tabele se može videti da je RSM na sredini tabele i da je u svetskom proseku od 82 IQ.

Konačno, od jednog od istih autora, Ričarda Lina, na jednom drugom portaluZemlje u svetu,  objavljena je tabela istraživanja koja obuhvata 113 zemalja i gde je S. Makedonija, pod akronimom FYROM označena kako deli 16. mesto sa kolektivnim skorom od 91 IQ.

Za kraj još neke koincidencije. Vesti sa ovakvim sadržajem su se objavljivale i ranije na makedonskim i regionalnim portalima. Na primer 2014. godine hrvatskiIndeksobjavljuje vest sa naslovom ”Ova mapa prikazuje prosečnu inteligenciju naroda Evrope. Odmah zatim makedonski sajt MKD objavljuje tekst sa naslovom Makedonski narod među najglupljim u Evropi.

Godine 2015. više makedonskih portala objavilo je slične vesti o tome koji je narod najpametniji, a koji najgluplji na Balkanu i to može da se vidi preko agregata TAJM.mk, koji je uredno grupisao tekstove sa ovakvim sadržajima.

Ako se uzme u obzir više elemenata može se konstatovati da je reč o nepotvrđenimnaučnimsadržajima, čija osnova potiče ipak iz jednog rada objavljenog još 2002. godine.

Još više je diskutabilan konceptinteligencije narodakoji se graniči sa kvazinaukom, pa čak u njemu ima i diskriminatorskih, rasističkih pa i nacističkih elemenata.

Tokom godina ovi sadržaji se transformišu u vesti koje imaju tendenciju da nose zabavni karakter i ne retko sa naslovima i sadržajima diskriminirajućeg karaktera koji se zasnivaju na poluinformacijama ili dezinformacijama.