Фото: Арбнора Мемети

Балансът между необходимостта от професионално и вдъхновяващо представяне, от една страна, и личния живот на заразените пациенти с Covid-19 от друга, е едно от новите предизвикателства пред журналистите, а според експертите изборът трябва да бъде направен внимателно.

Освен застрашаването на личното здраве, с избухването на пандемията Covid-19, косовските медии се сблъскаха с нова ситуация, за която трябваше да се съобщава ежедневно.

Фалшиви новини и неточни информации бяха разпространени, без да се идентифицират случаите на инфекции в страната. Веднага след като излезе новината за първите двама заразени, името на лицето, за който се смята че е източник на инфекцията, се разпространи много бързо в някои онлайн медии.

Малко след това представители на самите институции, включително кметовете, започнаха да съобщават за случаи на инфекции, смърт или заздравяване, с публикуване на самоличността на засегнатите лица.

Идентифицирането на заразени лица бързо бе осъдено от журналистическите асоциации и други експерти, които твърдят, че личният живот на пациентите, особено тези, които не са публични личности, трябва да е неприкосновен.

Дори и извън пандемията косовските закони ясно предвиждат отговорност на лицата и медиите по отношение на личния живот на пациентите и защитата на личната информация като цяло.

Член 36 от Конституцията на Република Косово гласи, че „всяко лице се ползва от правото на защита на личните данни“.

Нарушавайки тези правила, лицата, медиите и организациите могат да бъдат изправени пред глоби и други наказания.

Флутура Кусари, адвокатът за правата на медиите посочва за щети, причинени от малка част от косовските медии по отношение на личния живот на пациентите.

“Във време на пандемия защитата на личния живот на пациентите е една от основните отговорности на журналистите. Някои медии – макар и в малък брой – сериозно и умишлено нарушават личния живот на пациентите, като разкриват самоличността им и причиняват почти непоправими щети“ казва тя.

Според нея публикуването на самоличността на болните е по-приемливо когато става дума за публични личности, но не винаги.

“И в такива случаи общественият интерес трябва да бъде оценен добре“, добавя Кусари.

 

Кога е приемливо да се публикуват имената на пациенти с Сovid-19?

Подобно на други бизнеси, косовските медии усетиха икономическия удар причинен от пандемията, а сега е добавен и личният риск за журналистите и операторите, с отговорността за представяне в това състояние.

Албан Зенели, преподавател на катедрата по журналистика в Университета в Прищина казва, че непрофесионалното представяне и пускането на фалшиви новини за Covid-19 е по-често в социалните медии, отколкото в масовите медии.

“Различни сайтове на социалните медии се възползват от тази ситуация, за да увеличат трафикът в Интернет. Тук можем да намерим приложението на теорията за медийния ефект, според която социалните мрежи използват емоционалното състояние на публиката, като страх, несигурност, паника и пр., за да получават кликвания от несъзнаваната публика, която действа под влияние на тези емоции“ казва той.

С нарастването на броя на случаите на Covid-19 в страната започват да се появяват други проблеми, за които заразените лица или техните семейства искат да говорят в медиите. Разследванията на подозрения за различни злоупотреби също включваха мнения на заразените или техните семейства

Според Флутура Кусари във всеки случай на представяне, което включва самоличността на заразените, в допълнение към тяхното съгласие за изявлението, трябва да се разгледа дали засегнатото лице разбира възможните последици от такова представяне.

“Публикуването на имената или списъците на пациентите в карантина е грубо нарушение на личния живот. Публикуването на имената на заразените лица може да стане само когато заразеното лице даде одобрение за разкриване на здравни данни, а журналистите трябва да гарантират, че това одобрение е дадено от лице, което добре разбира последствията. Често се случва някои субекти да бъдат злоупотребявани от медиите, защото се насърчават да разкриват данни, без да разбират последиците от представянето.“ казва Кусари.

Албан Зенели също така подчертава необходимостта от медийно внимание към личния живот на пациента.

„Правото на някои данни, включително медицински, да бъдат лични, е основно човешко право и медиите трябва да спазват правото, въпреки факта, че може да има обществен интерес към тях. Дори и с етичните и професионални кодекси, приложими в Косово и приложимите закони, правото на неприкосновеност на лицата, които не са публични лица, като повечето от засегнатите от Covid-19, е неприкосновено. Следователно медиите трябва да продължат да спазват това право.“ казва Зенели.

Престижните световни медии не спестиха дилемите да разкрият самоличността и да съобщават за жертвите на KOVID-19

Създавайки история в представянето на медиите, The New York Times на 24 май публикува имената на 1000 смъртни случая от COVID-19, представляващи само един фрагмент от смъртните случаи от вируса в Съединените щати. Историческата първа страница е придружена от описанието „загуба която не се изчислява“

От друга страна досега в Косово са регистрирани 30 жертви, а самоличността на някои от тях е обявена.

Експертите твърдят, че стигматизирането на хората, живеещи с инфекция, е основен рисков фактор за представянето, като се има предвид че Косово има малка популация.

Убеден съм, че докато лицето не е публична личност, не е необходимо да се направи изключение в разкриването на самоличността на хората, засегнати от пандемията. Медиите трябва да правят ясно разграничение между обществения интерес, т.е. когато информацията ще помогне на общия интерес за да знаем повече“. казва Зенели

Той добави, че „често желаейки да го представят като обществен интерес, медиите разкриват самоличността на лицата и всъщност това е борба за обществения интерес“. Според Зенели обаче стигмата на заразените може да затрудни справянето с инфекцията.

В момента 1064 случаи на СOVID-19 са регистрирани в Косово, 829 са били излекувани и 30 са починали.

Пише: Дорунтина Балиу