U intervjuu za “Portalb.mk“, glavna urednica Faktoje.al, servisa za proveru činjenica (fact-checking) u Albaniji, Alma Janka, kaže da je najbolji “lek“ protiv dezinformisanja medijska edukacija. Po njoj, treba da postoji duh veće saradnje između medija i drugih aktera koji utiču na medijsko tržište, da se poštuje kodeks profesionalne etike, principi novinarstva i da se ne dozvole publikacije, koje imaju za cilj samo povećanje broja klikova, a nemaju nikakav nivo sadržaja. Kaže da je politika u Albaniji često puta osnov za širenje lažnih vesti i da je Severna Makedonija dobijala potrebnu pažnju u albanskim medijima.

Koje su najčešće medijske manipulacija i dezinformacije koje cirkulišu u Albaniji?

Verujem da su najčešće medijske manipulacije i dezinformacije u Albaniji usko povezane sa politikom. Veliki deo političara pokušava da manipuliše informacijama povezanim sa ekonomskim događanjima, postignućima u zdravstvu, obrazovanju, infrastrukturi, političkim zbivanjima. Medijske manipulacije, ali uglavnom dezinfomracije, nažalost, u Albaniji nalaze pogodno tlo najčešće kada se pravi pokušaj da se neki slučaj korupcije, koji ima veliki uticaj u javnosti ili skandal velikih razmera “prikrije“ drugim skandalom.

Da li postoji “lek“ protiv širenja dezinformacija?

Veoma bih volela da kažem punim ustima da postoji, ali verujem da ovaj “lek“ nije sasvim lekovit, što znači da čak i ako postoji, ne funkcioniše. Ipak, želela bih da budem optimista u ovom pogledu. Kažem da je najbolji “lek“ medijska edukacija, isto tako moramo da imamo duh veće saradnje između medija i drugih aktera koji utiču na medijsko tržište. Pored toga, ja bih dodala i individualnu savest. Ovo poslednje može napraviti čuda.

Ima li Vlada Albanije plan za borbu protiv dezinformacija i koliko je aktivna oko ovog pitanja?

Čak i da albanska vlada ima takav plan, čini se da se nije pokazao efikasnim do sada, a ja pak verujem da postoji stalni pokušaj dezorijentisanja javnosti, u vreme kada ta javnost ima poteškoća da sazna istinu, a u ne malom broju slučajeva javnost je manipulisana od same vlade. Albanska vlada imala je inicijativu, u ovom pogledu, kroz izradu nacrta zakona o regulisanju internet medija, ali dva nacrt-zakona ocenjena su kao cenzura slobode govora. Isto tako, koliko mi je poznato, albanska vlada je prošle godine predložila i izmene zakona povezanih sa medijima.

Da li u Albaniji ima sudskih slučajeva zbog podsticanja i izazivanja opasnosti, panike ili opšteg straha u javnosti kroz širenje dezinformacija i govora mržnje?

Ne mogu da govorim potpuno kompetentno o ovom pitanju, jer nemam saznanja o konkretnim slučajevima, ali po onome što znam, nema nekog sudskog postupka.

Koliko su aktivna albanska medijska udruženja u borbi protiv dezinformisanja

Mislim da su medijska udruženja mogla i ranije, ali i sada da urade više u ovom smeru i uvek ima prostora za poboljšanje. Ipak, ne nedostaju inicijative, aktivnosti ili razne radnje organizacija ili udruženja koji rade na borbi protiv dezinformisanja.

Da li se dešava da ima dezinformacija o Severnoj Makedoniji u albanskim medijima i koje su najčešće?

Ne bih se osmelila da generalizujem sve albanske medije i da kažem da u njima ima dezinformacija o Severnoj Makedoniji, ali je moguće da se i to dogodilo. Ja biram da se informišem sa raznih medijskih kanala (tradicionalni mediji ili ne), ali ne mogu da ih pratim sve, da bih dala tačan zaključak na ovo pitanje.