Девизните резерви во мај изнесуваат 2,16 милијарди евра, што е за 29,5 милиони евра помалку отколку претходниот месец, објави Народната банка.

Најголем пад е евидентиран кај резервите во валути и во депозити, од 18,5 милиони евра.

Вредноста на монетарното злато во мај во однос на претходниот месец е намалена за 7,7 милиони евра и сега изнесува 237,9 милиони евра.

Резервите во хартии од вредност изнесуваат 1,65 милијарди евра, што е за 3,3 милиони евра помалку отколку во април.