Државниот инспекторат за животна средина во одговорот до надлежниот јавен обвинител навел дека депонијата Дрисла не загадува над дозволените граници, информираат од ОЈО Скопје од каде побарале информации од Инспекторатот постапувајќи по предмет оформен по допрен глас во јануари годинава за кривично дело Загадување на животната средина и природата во врска со работењето на депонијата Дрисла.

„Државниот инспекторат за животна средина во одговорот до надлежниот јавен обвинител наведува дека депонијата Дрисла постапува согласно Спогодбата постигната во Министерството за животна средина и просторно планирање, а извршените мерења во кругот на депонијата за квалитетот на амбиентниот воздух покажале дека резултатите од мерењето се во дозволените граници според европското и националното законодавство“, информираат од ОЈО.

Од таму додаваат дека и покрај ваквиот одговор, надлежниот јавен обвинител ќе продолжи со проверките во насока на утврдување на фактите во предметот.