Во сите средни училишта во Република Македонија денеска без никакви проблеми помина полагањето на задолжителниот предмет од државната матура, односно македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература.

Државниот испитен центар соопшти дека испитниот материјал до сите училишта бил доставен навремено и во согласност со пропишаните правила и процедури. Испитот во сите училишта почнал во определеното време и се одвивал без никакви проблеми.

Македонски јазик и литература полагаа 10.730 кандидати, албански јазик и литература полагаа 5.424 кандидати и 428 кандидати полагаа турски јазик и литература.

Во процесот на реализација на матурата во училиштата беа ангажирани околу 1.400 наставници и 200 набљудувачи.

На 9 јуни 2.335 кандидати ќе полагаат математика на 38 локации, во согласност со прегледот кој беше доставен до училиштата и објавен на веб-локацијата www.matura.gov.mk.