Државната изборна комисија изработи Прирачник за млади гласачи

Фото: OSCE mission to Skopje

Инклузивен пристап и мотивирање на поголемо младинското учество во сите изборни циклуси е целта на првиот „Прирачник за млади гласачи“ кој го издаде Државната изборна комисија (ДИК) во соработка Мисијата на ОБСЕ. Прирачникот претставува иницијатива за воспоставување на понепосредна и поголема двонасочна комуникација помеѓу ДИК и младите луѓе, со цел на лицата кои за прв пат гласаат да им се обезбеди полесен пристап во рамки на изборните процеси, како и соодветно информирање за нивните права, можности и законски обврски.

„Главна цел на ДИК е да ги вклучи сите гласачи во изборниот процес и да ја зголеми свесноста за учеството во општествените активности. Како институција веќе правиме напори овој Прирачник да го издадеме и во други форми кои се полесно достапни за младите луѓе“ изјави потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху на онлајн настанот за промоција на „Прирачникот за млади гласачи“.

Шефот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, амбасадорот Клеменс Која им порача на младите дека нивниот глас е важен.

„На вас е да ги внесете своите идеи, вашите грижи и приоритети и вашата енергија во политиката во оваа земја. Иако постојат и други начини да се чуе вашиот глас, како на пример на социјалните мрежи, гласањето е најефективниот начин да се направат политички промени. Особено на локално ниво имате моќ да направите вистинска разлика во управувањето со вашите заедници“ истакна амбасадорот Која.

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсоски посочи дека е важно младите да се вклучат и да учествуваат во носењето на одлуки, почнувајќи
од користењето на своето право на глас во рамки на изборните процеси, а нивниот глас ќе биде јасна насока какви политики ќе се креираат во однос на нив и нивната иднина.

„На нашето општество му се потребни младите и тоа е клучното што треба да им го кажеме – потребни сте нѝ вклучени, активни и влијателни“, додаде Мојсовски.

Автори на прирачникот се Бојан Кордалов – комуниколог, во својство на независен консултант, Адмир Шабани, раководител на Секторот за едукација при ДИК, како и Нина Шуловиќ – Цветковска и Јасмина Тодоровска – Митева од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Прирачникот е изработен во рамките на проектот „Поддршка на демократското управување и процесите на инклузија“ на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, кој се спроведува во соработка со Државната изборна комисија.