Државата ќе позајми 42,5 милиони евра од домашните кредитори, преку аукција на државни записи со рок на доспевање од шест и од 12 месеци. Врз основа на доспеани долгови, утре треба да се вратат 41 милион евра.

Вкупниот јавен долг достигна 3,94 милијарди евра или 43,9 проценти од БДП, што претставува зголемување во однос на вториот квартал, кога изнесувал 43,7 проценти од БДП.