За целата 2015 година, вкупната нето-емисија на државни хартии од вредност изнесува 12.172.000 денари или 197 милиони евра, објави Народна банка.

– Каматните стапки на државните записи понудени на аукциите одржани во декември изнесуваа 1,35 отсто, 2,10 отсто и 2,5 отсто за тримесечните, шестмесечните и за 12-месечните државни записи без девизна клаузула, соодветно – соопшти НБРМ.