Државата ќе позајми нови 11,5 милиони евра од домашните кредитори на денешната аукција на државни обврзници.

Парите ќе ги обезбеди преку тримесечни и шестмесечни записи и една 15-годишна обврзница.

Во првиот квартал од годинава, јавниот долг изнесува 4,3 милијарди евра.