Државата денеска ќе се задолжи за 813.000 евра кај домашните кредитори, а веќе утре истата сума треба да биде раздолжена.

Дополнителниот заменик-министер за финансии, Кире Наумов, најави дека ќе поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка при работен однос во втор степен, со која ќе го оспори одржувањето на аукцијата поради прекршување на постапката од министерот за финансии.

Јавниот долг на државата изнесува 4,224 милијарди евра.