Домаќинствата во Струмица добија канти за сeлекција на пластика

Фото: Центар за климатски промени

Граѓаните на Општина Струмица ќе селектираат отпад во своите домови. Над илјада домаќинства во оваа општина добија канти за селекција на пластичен отпад во рамките на проектот „Патоказ за еко-паметна општина“ што го спроведува Центарот за климатски промени, со поддршка од Амбасадата на САД. Целта на проектот е промовирање на одржливо живеење и создавање функционален систем за управување со отпад во Општина Струмица.

Бојана Станојевска- Пецуровска, претседателка на Центарот за климатски промени, посочи дека се импресионирани од посветеноста и ентузијазмот што Општината и Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ го покажаа во овој проект, во кој наместо само 100 канти предвидени од проектот, се доделија дополнителни 1100 канти бесплатно, со што се опфатија вкупно 1200 домаќинства.

„Горди сме што ја имаме Општина Струмица како наш партнер во оваа иницијатива. Овој пилот проектот за селекција на пластичен отпад во домаќинствата е значајна пресвртница во грижата за животната средина. Веруваме дека оваа иницијатива ќе ги инспирира и другите општини да го следат примерот и да работат кон поодржлива иднина,“ рече Станојевска- Пецуровска.

Фото: Центар за климатски промени

Проектот има за цел да ги промени навиките на граѓаните за депонирање на отпадот и да ја подигне свеста за важноста на селекцијата на отпадот, а истовремено да ги намали трошоците за постапување со отпадот и да ги зголеми приходите од продажба на отпадна пластика.

Проектот „Патоказ за еко-паметна општина“ е пример за успешна соработка помеѓу јавните власти и граѓанските организации за справување со еколошките предизвици. Тоа е доказ за посветеноста на Центарот за климатски промени да промовира одржлив развој и да ги ублажи влијанијата од климатските промени.