Фото: Albert Hyseni on Unsplash

Електростопанство на Северна Македонија (ЕСМ) информира дека девет компании се јавиле на повторениот повик за набавка на јаглен за третиот блок на РЕК „Битола“, како би се обезбедило дополнително производство на електрична енергија наменето за стопанството и државните институции.

Понудите ги исполнуваат бараните количини од 900.000 тони јаглен за РЕК „Битола“. Овие понуди се доставени од домашни фирми кои нудат јаглен од два домашни рудници, потоа од фирми од Косово, Албанија, Босна и Херцеговина и од Турција.

„Следува техничка евалуација, односно проверка дали понудениот јаглен ги задоволува минимум техничките карактеристики, по што ќе се прави економско-финансиска евалуација на понудите“, информираат од АД ЕСМ.

Што се однесува до јагленот за ТЕЦ „Осломеј“ од првиот повик за набавка, АД ЕСМ очекува веќе во понеделник да се официјализира изборот на понудувачот на 300.000 тони јаглен и да се потпише договор, по што веднаш ќе започне испораката со динамика предвидена во договорот. Со ова, ТЕЦ „Осломеј“ ќе може да се вклучи во производството на електрична енергија.

Од АД ЕСМ информираат дека се во постојана комуникација со Владата на Р. Северна Македонија и со ТЕЦ Неготино со цел почеток на работењето на оваа термоелектрана, со поддршка на АД ЕСМ.