Претседателот на Собранието, Трајко Вељаноски, денеска се обрати на одбележувањето на Меѓународниот ден на правото на пристап до информации од јавен карактер и 10-годишниот јубилеј од постоењето на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Сите ја знаеме онаа стара изрека дека оној кој ги има информациите тој владее со светот, рече денеска претседателот на Собранието Трајко Вељаноски на одбележувањето на Меѓународниот ден на правото на пристап до информации од јавен карактер и 10-годишниот јубилеј од постоењето на оваа Комисија во Македонија.

– Токму затоа правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер денес претставува еден од носечките столбови на демократијата, а во исто време и значајна алатка со која јавноста може да врши општествена контрола врз власта. Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во изминативе десет години направи квалитетен чекор напред во остварувањето на еден од темелните демократски принципи, а тоа е слободниот пристап до информациите од јавен карактер. Тоа што особено сакам да го истакнам е фактот кој произлегува од вашите редовни извештаи, дека од минатата година се зголемува бројот на граѓани кои како поединец поднеле жалби за кршење на нивното право до слободен пристап на информации од јавен карактер – рече Вељаноски.

Според него, токму овие жалби покажуваат дека се зголемува свеста кај граѓанинот за индивидуалното право да биде информиран.

Вељаноски апелираше до сите институции, вклучувајќи го и Собранието, за доследно почитување на своите обврски кога станува збор за слободен пристап на информации од јавен карактер.