Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во март 2015 година изнесува 36.160, а бројот на ноќевањата изнесува 75.150. Бројот на туристите во март 2015 година, во однос на март 2014 година, е намален за 0,4 проценти, а бројот на ноќевањата е намален за 4,5 проценти.

Бројот на домашните туристи во март 2015 година, во однос на март 2014 година, е намален за 13,5 проценти, а бројот на странските туристи е зголемен за 8 проценти.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во март 2015 година, во однос на март претходната година, е намален за 13 проценти, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 1,8 отсто.

Во периодот јануари- март 2015 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 4,6 проценти и тоа: кај домашните туристи има намалување за 8,4 проценти, а кај странските има зголемување за 14 проценти.