Се разгледува можноста граѓаните од социјално ранливите категории кои ќе се запишат на магистерски и на докторски студии на еден од факултетите и на универзитетите во земјава, во иднина да може да студираат бесплатно, изјави денеска премиерот Никола  Груевски на почнувањето на градежните работи на улицата Маџари, во општина Гази Баба.

– За овие олеснувања неодамна разговаравме во Владата. Го задолживме Министерството за образование и наука при наредната промена на Законот за високо обрзование да се предвиди во запишувањето во вториот и во третиот циклус студии, магистерски и докторски, да се предвиди во законот 10 отсто од квотите што се примаат на секој факултет и универзитет да бидат бесплатни за лица, кои се од социјално ранливи категории. Доколку има повеќе од 10 отсто кои конкурираат, во тој случај критериумот да биде за оние кои имаат најниски приходи, односно се во најзагрозена социјална категорија – рече Груевски.