Банките лани заработиле 75,4 милиони евра, што во однос на 2014 година има зголемување за 47,3 отсто, покажуваат најновите податоци на Народна банка.

Најголем дел од профитот во банкарскиот сектор лани, односно околу 80 отсто е направен во големите банки.

Средните банки заработиле 16 милиони евра, додека пак кај малите банки значително е намалена и загубата, од 1,5 милиони евра во 2014 година на околу 200 илјади евра.

Најголем дел од приходите на банките се од камати, од кои што инкасирале 233,4 милиони евра, што е за 9,7 отсто повеќе отколку во 2014 година. Зголемени се и приходите од провизии и надоместоци при што се наплатени 68,8 милиони евра.