Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) ќе покрене прекршочни постапки против „1ТВ“ и ТВ „Сонце“ за констатирани прекршувања на референдумското рекламирање во периодот од 15 до 20 септември годинава.

„АВМУ констатираше дека по јавното укажување од 14 септември, два радиодифузери од оние кои се предмет на надзор за начинот на покривање на референдумот не го усогласија емитувањето на платената јавна пропаганда со Упатството за медиумско претставување за време на референдум. „1ТВ“ не го почитуваше дозволеното време за емитување на рекламните пораки „ЗА“ референдумот, а ТВ „Сонце“ рекламните пораки за „бојкот“ на референдумот, спротивно на правилата, ги емитуваше во повеќе изданија на посебни информативни програми. Против двата радиодифузера, Агенцијата ќе покрене прекршочни постапки за прекршувањата констатирани во периодот од 15 до 20 септември 2018 година“, соопшти АВМУ.

Од АВМУ додаваат дека „проверката на почитувањето на правилата за емитување платена јавна пропаганда во овој период, покажала дека кај неколку радиодифузери, на 20 септември 2018 година, има отстапувања во поглед на лимитите за емитување на рекламните пораки „ЗА“ референдумот.“

„Доколку податоците од следните денови покажат дека не станува збор за ненамерни грешки, и за овие радиодифузери ќе следат мерки согласно регулативата“, додаваат од АВМУ.