Доколу изборите на 11 декември поминат во најдобар ред и ги исполнат очекувањата на граѓаните, партиите и на гарантите на Договорот од Пржино, новиот собраниски состав ќе биде конституиран најдоцна до 31 декември, а новата Влада најдоцна до средината на февруари следната година.

Ова произлегува од роковите за формирање на новиот состав на законодавниот дом и на владата по избори, пропишани со Уставот.

Новоизбраното Собрание се состанува на конститутивна седница најдоцна 20 дена по одржаните избори. Конститутивната седница ја свикува претседателот на Собранието од претходниот состав. „Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат Собранието на дваесет и првиот ден од денот на завршувањето на изборите“, стои во членот 63 од највисокиот правен акт.

Според членот 90, пак, претседателот на Република Македонија е должен во рок од десет дена од конституирањето на Собранието, мандатот за состав на Владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во Собранието. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, на Собранието му поднесува програма и го предлага составот на Владата. Владата, на предлог на мандаторот и врз основа на програмата, ја избира Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Ако се чека крајниот рок, календарот за конституирање на Собранието и за формирање на новата Влада е овој:

  • 11 декември – одржување на предвремените парламентарни избори;

Најдоцна до:

  • 31 декември – избраните пратеници се состануваат на конститутивна седница, која во случајов треба да ја свика претседателот на, сега веќе распуштениот собраниски состав, Трајко Вељаноски (Конститутиваната седница може да биде и на 1 јануари 2017 година, a седницата, според деловникот на Собранието, ја свикува најстариот по години избран пратеник);
  • 9-10 јануари – претседателот Ѓорге Иванов му го дава мандатот за формирање нова влада на кандидатот на партијата или партиите што имаат мнозинство;
  •  29-30 јануари – Мандатарот го предлага составот на Владата и поднесува програма;
  •  14 февруари – се одржува седница за избор на Владата (односно 15 дена по приемот на предлогот за состав на Владата и програмата, според деловникот на Собранието);
  •  16 февруари – Пратениците гласаат за избор на новата влада. Владата е избрана ако за неа гласало мнозинството од вкупниот број пратеници.