Два дена поминаа по рокот до кога приватните компании имаа обврска да им исплатат регрес за годишен одмор на своите вработени. Некои К15 исплатиле во текот на минатата година, но многумина чекаа да чукне и последниот час од годината. Имаше и такви фирми кои им ја намалуваа платата на вработените за декември, за да им исплатат регрес.

Од Државниот нспекторат за труд сè уште немаат податоци за тоа колку компании исплатиле регрес. Од инспекторатот велат дека рокот за исплата за регресот беше 31 декември и ќе им треба време да ги обработат податоците.

Ако граѓаните сакаат да пријават дека компанијата каде биле или се вработени не им исплатила регрес за годишен одмор, можат да се јават на телефоните 02/ 3 296 310 и 3 116 110.

Инспекциските служби ќе вршат и самостојни инспекции.

Сите фирми од приватниот сектор од минатата година имаа законска обврска да им исплатат регрес за годишен одмор на вработените што во компанијата работеле во континуитет шест месеци до крајот на годината. Висината на надоместот со Општиот колективен договор за стопанството е утврдена на најмалку 40 отсто од просечната републичка нето­-плата исплатена претходниот месец, што, според сегашните пресметки, изнесува околу 8.500 денари.

За неисплата на регрес за годишен одмор предвидена е глоба од 3.000 до 4.000 евра. Од 2.000 до 3.000 треба да плати правното лице, а со 500 до 1.000 евра се казнува одговорното лице кај работодавецот.