Широкопојасен пристап на интернет преку фиксна или мобилна конекција имале 93,5 проценти од деловните субјекти со десет или повеќе вработени, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Пристап на интернет преку пренослив уред, употребувајќи мобилна телефонска мрежа (3G/4G) имале 59,1 отсто од деловните субјекти. Ваков тип мобилна поврзаност на интернет преку преносливи уреди како лаптоп, паметен телефон за деловна намена, користеле 11,4 проценти од вработените во деловните субјекти.

Половината, односно 49,8 проценти од деловните субјекти користеле социјални медиуми како „Фејсбук“, „Линкдин“, „Твитер“, „Пресент“ итн., односно имале кориснички профил, сметка или лиценца за користење на одреден социјален медиум.

Околу 52 проценти од деловните субјекти имале веб-страница или почетна страница, од нив 79 проценти на веб-страницата имале обезбедено опис на производите, на услугите и ценовници, 40,2 проценти имале наведено линкови, референци до нивните профили на социјалните медиуми, а 16,4 проценти обезбедиле нарачување или резервирање преку интернет.