Скопски „Гранит“ е избран за изведувач на проектот за подобрување на безбедноста на 11 патишта низ земјава. За да се намали бројката на сообраќајни несреќи на црните точки, во наредните 90 дена ќе се работи на поставување нови сообраќајни знаци, банкини и друга опрема за зголемување на безбедноста, на обележување на патот, на изведба на потпорни ѕидови и на заштита на нестабилните косини на овие патишта.

Со проектот ќе се подобрува безбедноста во сообраќајот на црните точки што се лоцирани на државен пат Битола – Ресен – Охрид, на делниците Битола – Макази и Ресен – Буково, како и на регионалните патишта Ново Село – Маврови Анови, Брвеница – Чегране, Нов Дојран – Николиќ, Мокрино – Смолари, Кривогаштани – Обршани – Воѓани, Лажани – Ропотово – Црнилиште, Мелнички Мост – Центар Жупа, Делчево – Голак и Бошков Мост – Дебар.

За реализација на проектот се одвоени средства во висина од околу 1,5 милиони евра преку заемот којшто за оваа намена е подигнат од Светската банка, се наведува во договорот објавен на веб – страницата на Јавното претпријатие за државни патишта.

Според последните податоци објавени во 2010 година, на македонските патишта се регистрирани вкупно 169 црни точки. Со најновиот склучен договор, бројката на патишта на кои годинава ќе се подобрува безбедноста во сообраќајот се искачи на 19, откако пролетва започна санацијата на 8 црни точки на македонските патишта.