!Пристапот кон Мета.мк е слободен, без регистрација, за да им овозможиме полесен пристап на корисниците до навремени и проверени вести.
Пренесувањето и преземањето на содржините од Мета.мк е бесплатно во промотивниот период, но со задолжително атрибуирање и линкување.

Василево: Четири години за четири километри


       
Струмица, 22 декември, 2015 - 10:19 (META) 

Четири години по ред, локалниот пат Чанаклија – Нова Маала во општина Василево е во плановите и парите се одвојуваат во буџетот на Општината.

Останаа четири километри пат – четири километри секојдневно малтретирање за жителите на овие места, кои никогаш не открија каде и како секоја година исчезнуваат нивните пари.

– Моите пари ме болат – вели еден од анкетираните жители, кој сака да знае за што се трошат неговите пари во неговата презадолжена Општина.