Проектот на УСАИД за граѓанско учество кој започна во август 2016 година, е проект чија цел е да се зајакнат граѓанските организации и капацитетот на младите за унапредување на јавните политики, подобрување на јавните услуги, промовирање на доброто владеење со цел да придонесе за подобрување на животниот стандард на луѓето во Македонија.

Проектот е посветен на родова еднаквост и заштита на правата на социјално исклучени групи во Македонија. Проектот се состои од четири компоненти: зајакнување на алијансите на граѓанските организации, зајакнување на граѓанските организации, јакнење на лидерските капацитети кај младите и учеството на младите во решавање на предизвиците во општеството.

Досега Проектот на УСАИД за граѓанско учество преку доделените грантови чија вредност надминува 1 милион американски долари, вклучи над 3.600 граѓани, и над 5.000 млади лица во најразлични активности за зајакнување на граѓанското учество и младите особено.