УСАИД организира Трета меѓународна конференција за климатски промени во Скопје


       

Повеќе од 150 учесници – домашни и меѓународни експерти, носители на одлуки, граѓански организации од земјата и од регионот, научници и практичари од областа на адаптацијата и на ублажувањето на климатските промени, експерти за одржлив развој и претставници од приватниот сектор, се состануваат денеска за да се договорат за заедничките следни чекори за справување со климатските промени на Третата меѓународна конференција за климатски промени во Скопје.

Тридневната конференција што се одржува на Универзитетот ФОН е организирана од проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од „Милиеуконтакт Македонија“.

Учесниците ќе работат и на воспоставување регионални врски за заеднички активности за унапредување на отпорноста кон климатските промени во државата и во регионот.

– Оваа конференција одбележува клучен момент за УСАИД и за нашите партнери и ни дава можност да погледнеме наназад на заеднички постигнатиот напредок во изминатите четири години во справувањето со локалните предизвици на климатски промени со кои е соочена Република Македонија. Главната цел на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени е да се зголеми отпорноста на локалните заедници и да се зајакне нивниот капацитет да одговорат на предизвиците како поплави, ерозија и управување со водните ресурси. Овој пристап предводен од локалните заедници помогна да се најдат решенија кои најдобро функционираат за локалните заедници, како руралните, така и урбаните – рече директорот на Мисијата на УСАИД, Џејмс Стајн.