Водостоите на сите реки се уште се високи, информираат од УХМР


       
Скопје, 5 февруари, 2018 - 12:44 (META) 

Врнежите и топењето на снегот од планинските предели предизвикаа покачувања на водостоите на целата територија на земјава, информираат од УХМР.

Од таму додаваат дека и денеска, особени покачувања и излевања на водите има во сливовите на реките Вардар и притоките во горниот тек, Треска и нејзините притоки, Радика, Црн Дрим, Сатеска, Голема река, Црна река.

„Од горните сливови притисокот се префрла во рамниците и пониските делови од речните басени. Поплавени објекти и земјоделски површини има во тетовско, охридско, кичевско, демирхисарско, Македонски Брод и Самоков, а податоците се потврдени и од Центарот за управување со кризи (ЦУК)“, се додава во соопштението.

Со престанувањето на врнежите се бележи постепено намалување на водостоите на Бошков Мост – Радика, Ботун – Сатеска, Ресен – Голема, Влив – Лепенец, Јегуновце – Вардар и Доленци – Црна.

Од УХМР препорачуваат внимателно движење покрај реките и суводолиците, особено во сливовите на реките Вардар, Треска, Црна и Пчиња.