Училниците се преполни поради недостиг на квалификувани наставници


Скопје, 17 декември, 2018 - 11:07 (META) 

Недостатокот од професионални кадри e eдна од причинитe поради која нeколку основни училишта во Скопјe сe соочуваат со голeм број на учeници и нeдостаток на простор, пишува „Порталб.мк“.

Родитeлитe бараат наставницитe да работат повeќe со нивнитe дeца, и во потрага по добар наставен кадар, често се случува да ги запишуваат во училишта што нe сe на територијата на општината кадe што живeат, бeз да сe зeмe прeдвид законот што тоа го забранува. Дирeкторитe нe ги одбиваат дeцата, и со тоа ги прeоптоваруваат училиштата.

Дирeкторот на основното училиште „Пeтар Здравковски-Пeнко“, Eнис Мeмeти за „Порталб. мк“ објаснува дeка поради персоналот и барањата на родитeлитe да ги запишат дeцата во ова училиштe, во eдна паралeлка e надминат законскиот опрeдeлeн број, а тоа e 34 учeници.

„Ниe имамe добар пeрсонал и родитeлитe сe брзаат да ги запишат нивнитe дeца во нашeто училиштe кај најдобритe наставници“, додадe Мeмeти.

Исто така и дирeкторката на основното училиштe „Исмаил Ќeмали“, Бурбуќe Имeри за изјави дeка eдна од причинитe за бројнитe барања на родитeлитe да ги запишуваат нивнитe дeца во ова училиштe e и успeхот на наставницитe во наставата.

„Во ова училиштe рeчиси сeкоја паралeлка e на граница или го надминува законски дозволениот број на учeници во eдна паралeлка, а eдна од причинитe e порастот на насeлeниeто во овој дeл на Чаир, но исто така и квалификуваниот и успeшeн пeрсонал во работата што ја вршат“, изјави Имeри.

Унивeрзитeтскиот профeсор Авзи Мустафа, вeли дeка родитeлитe како никогаш досeга ги бираат наставницитe, бидeјќи спорeд нeго нeкои наставници нe работат доволно со учeницитe.

„Со сeта почит што ја имам за учитeлитe и наставницитe, за жал постојат и наставници кои залуталe, и поради тоа повeќeто од родитeлитe ги ориeнтираат дeцата кај ониe наставници кои покажуваат подобри рeзултати. Ова e eдна од тиe причини поради кои смeтам дeка сeкој родитeл e заинтeрeсиран да го запишe своeто дeтe кај наставник кој ќe го учи и воспитува“, изјави  Мустафа.

Тој објаснува дeка МОН трeба да организира повeќe сeминари и проeкти за унапрeдувањe на образованиeто, но нe да организира сeминари по хотeли и сали, туку тиe да сe спровeдува во училиштата.

„Што поскоро трeба да сe прeзeмат чeкори за да сe спровeдат внатрeшни рeформи, да барамe мeтоди, најдобритe форми на настава, кадe што ќe сe бара учeникот да бидe повeќe ангажиран на час, прeку работа во групи, интeрактивна настава“, рeчe Мустафа.

Родитeлитe бараат да сe изврши соодвeтна сeлeкција на наставницитe спорeд вeштинитe а нe спорeд партиската книшка и политиката да ги тргнe рацeтe од образованиeто. Исто така МОН, Испeкторатот и општината да спровeдуваат повeќe контроли за одвивањeто на наставата во училиштата.


За три месеци од Штип во странство се иселиле 48 основци


Штип, 5 декември, 2018 - 14:56 (META) 

Од почетокот на  учебната година до крајот на ноември, од основните училишта во Штип се испишале 48 ученици. Тоа значи дека секој втор ден во странство заминувал по еден ученик. Во истиот период, 12 ученици од средните училишта се испишале поради заминување во странство.

Податоците се базирани на исписниците од училиштата, во кои прецизно е наведена причината за отпишувањето.

За разлика од минатите години, кога се чекаше да се заврши училишната година, па се повлекуваа децата во земјите каде работат нивните родители, последните две години, децата се отпишуваат од училиште во кој било период од училишната година. Во основните училишта во Општината Штип, настава посетуваат над 4.000 ученици.

За разлика од Штип во Кочани за овие три месеци се испишале 18 ученици. Интересно е дека од кочанските училиштата си заминуваат и наставници. Работата за овие три месеци ја напуштиле четворица наставници.

Од останатите општини во регионот, од  делчевските училишта се отпишале 13 основци, но има и шест новозапишани ученици, додека во Македонска Каменица, каде изминатите години имаше значајно ислелување, од почетокот на учебната година си заминале само двајца ученици.


Општина Чаир има проект за проширување на училиштето „Исмаил Ќемали“, на ред е МОН


Скопје, 23 ноември, 2018 - 10:21 (META) 

Од Општина Чаир, под чија надлежност е основното училиште „Исмаил Ќемали“, велат дека имаат проект за решавање на проблемот на преголемиот број на ученици, каде што во речиси сите паралелки е надминат максималниот број дозволен со закон – 34 ученици.

Од оваа општина велат дека барањето за проширување на сегашниот училиштен објект е испратено до Министерството за образование и наука и дека се чека одобрувањето, по што ќе започнат со реализација на предвидениот проект.

Портпаролот на Општина Чаир, Куштрим Ала за „Порталб.мк“ објасни дека во подготвениот проект од општината, се планира да се изградат уште осум паралелки.

Директорката на ова училиште, Бурбуќе Имери изјави дека најоптоварени се паралелките од петто одделение, каде што во секоја паралелка е надминат бројот од 34 ученици, а во некои случаи тој достигнува и до 40.

Таа рече дека најдобро би било да се изгради ново училиште, бидејќи според неа, проширувањето на сегашниот објект е краткорочно решение и дека во иднина бројот на ученици повторно ќе се зголеми.И наставниците се пожалија дека е многу тешко да се работи со толку голем број ученици во една паралелка, и велат дека се потребни итни решенија.

Инаку, согласно законот на Министерството за образование и наука, минималниот број ученици во еден клас е 24, а максималниот 34, но паралелки може да се формираат и со помал број ученици доколку се исполнат условите.

Родителите бараат Општината Чаир да бара долгорочно решение на проблемот, МОН да се ангажира повеќе за распределба на паралелките во кои е надминат максималниот број на ученици определен со Закон и изградба на училишта, а таму каде што има потреба, Министерството за финансии да даде согласност за спроведување на законот.


„Три едукации и две наредби за отстранување на неусогласености“ по контролата на АХВ во школите


Скопје, 23 ноември, 2018 - 10:16 (META) 

Иако државата преку Министерството за образование и наука, минатата година најавуваше дека ќе започнат засилени контроли од неколку институции на оброците што ги добиваат учениците во училишните мензи, засега нема ништо од тоа. По низата реакции на родители преку социјалните мрежи, дека во храната децата наоѓале парчиња пластика, остатоци од зеленчуков отпад, како и тоа дека немало крем во кифлите со крем, или пак, пецивата имале помала грамажа од пропишаната, поранешната министерка за образование и наука Рената Дескоска, најавуваше дека целиот процес ќе се надгледува интерресорски, преку неколку државни институции – Министерството за образование и наука (МОН), Министерството за здравство, односно Институтот за јавно здравје, Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), како и Државниот пазарен инспекторат.

Од почетокот на учебната година, контроли во училишните мензи спровеле само инспекторите од АХВ, кои констатирале ситни неправилности.

– Агенцијата за храна и ветеринарство не е надлежна за вршење на контрола на нормативите кои се пропишани за исхрана во училиштата за кои се надлежни локалните самоуправи, Министерството за образование и Пазарната инспекција. Инспекциските служби на Агенцијата ја контролираат безбедноста на производите, хигиенските услови при подготвувањето и послужувањето на храната во градинките и училиштата, како и здравствената состојба на лицата кои манипулираат со храната. Контроли се вршат и на објектите од каде се добавува храната, исклучиво од аспект на безбедност – информира Велика Атанасова од АХВ.

Таа додава дека во септември и октомври, инспекторите од Агенцијата спровеле 54 контроли во училиштата каде има организирана исхрана на деца, а со контролите констатирани биле „мали неусогласености“ со прописите кои се однесуваат на безбедноста на храната за што се изречени мерки „три едукации и две наредби за отстранување на неусогласености“ (неофарбани ѕидови во мензите, незаверени санитарни книшки).

Министерството за образование и наука годинава во мај усвои нов правилник за исхрана, во кој се пропишани стандардите за исхрана и за оброците во основните училишта. Засега од МОН нема најави дека ќе има интерресорски контроли на храната. Министерот Арбер Адеми не е достапен да информира дали се планира да се направи нешто во однос на овој дел.

Додека беше прв човек во МОН, Дескоска изјавуваше дека биснис-интересите на градоначалниците и добавувачите на храна, не смеат да бидат пред здравјето на децата.


По тројца ученици на една клупа во „Петар Здравковски Пенко“ во Општина Бутел


Скопје, 24 октомври, 2018 - 11:30 (META) 

Основното училиште „Петар Здравковски Пенко“ во Општина Бутел, се соочува со голем број на ученици, поради недостаток на простор. Во ова училиште има 1.654 ученици, поделени на 65 паралелки на три наставни јазици, албански, македонски и турски јазик. Некои од албанските паралелки се пренатрупани, дури и со 37 ученици. „Порталб.мк“ го посети училиштето, на една клупа има и по тројца ученици, што го попречува учењето на децата.

Од друга страна, паралелките на македонски и турски наставен јазик, поради немање деца работат со по 10 ученици.

Родителите се жалат во врска со овој проблем, и вината ја гледаат во раководството на училиштето, со обвинување дека се прифаќаат деца кои не се од оваа населба, и на тој начин се преоптоваруваат паралелките.

„Многу деца кои се примени во училиштето не се од оваа населба, ги избегнуваат училиштата во нивна близина за да ги донесат своите деца овде. Јас не знам зошто се дозволува нивниот прием ако паралелките се веќе преполни со ученици и со тоа им нанесуваат штета на нашите деца, бидејќи наставниците не можат да работат со сите 37 ученици, во толку краток временски рока колку што трае еден час”, велат родителите , кои беа се насобрани пред училиштето чекајќи ги нивните деца да ја завршат наставата.

Раководството очекува одговор од Министерството за образование на нивната реакција за поделба на паралелката која го брои повеќе од 34 ученици.

Директорот на основното училиште „Петар Здравковски-Пенко“, Енис Мемети за „Порталб.мк“ вели дека интересот на децата за запишување во ова училиште е огромен, а сега е поднесено барање и во општина и во МОН за проширување и зголемување на бројот на паралелки.

„Ние сме во разговори со општината и МОН идејата е од порано, но дојде до политички турбуленции сега кога повторно почнавме со нашето барање. Пред две недели имавме средба со Министерот за образование, Арбен Адеми и ја обновивме оваа идеја, и верувам дека до следната година таа ќе биде во програмата на МОН, за проширување на објектот на нашето училиште”, рече Мемети.

Тој додаде дека поради вработените и барањата од родителите за да ги запишат децата во ова училиште, една паралелка го надминува бројот пропишан со закон, што е 34 ученици, и дека до Министерството е поднесено барање за поделба на истата.

„Имаме добар наставнички кадар и затоа родителите брзаат да ги запишат децата кај нашите најдобри наставници. Има една паралелка со повеќе од 34 ученици и ние веќе имаме поднесено барање за поделба, па сега чекаме одговор од Министерството за образование и наука ја имаме поднесено потребната документација за оваа поделба. Да се отворат дури пет паралелки во прво одделение, тие веднаш се пополнуваат, интересот е огромен“, додаде Мемети.

Согласно законот на Министерството за образование и наука, минималниот број ученици во еден клас е 24, а максималниот 34, но паралелки може да се формираат и со помал број ученици доколку се исполнат условите.

Родителите бараат МОН да ја подели паралелката која го надминува бројот на ученици предвидени со закон,  а раководството на училиштето да го применува законот и да не дозволи надминување на бројот на ученици за време на уписот како и да се зголеми простор на објектот согласно потребите.

Секој родител кој има поплаки за нерегуларности во основните училишта на Македонија може да го пријави случајот во два сектори и одговорни лица во Министерството за образование и наука.

Секторот за основно образование има две единици Единица за основно образование
и Единица за финансирање на основното образование и развој на кариера. Раководител на сектор е Елена Ивановска +389 2 3117 896 elena.ivanovska@mon.gov.mk.

Во Сектор за стандарди на учениците и студентите постојат Единица за стандард на учениците и Единица за стандард за студентите.Одговорни лица за овие сектори се Ќенан Сали +389 2 3117 896 qenan.sali@mon.gov.mk и Џемиле Идризи +389 2 3117 896 xhemile.lamallari@mon.gov.mk


МОН: Дистрибуирани учебниците за основно, средношколците ќе ги добијат до 15 октомври


Скопје, 3 октомври, 2018 - 15:01 (META) 

Учебниците за основно образование кои се откупени од издавачките куќи, ги испорачуваат до училиштата, а дистрибуцијата заврши минатата недела, информираат во Педагошката служба при Министерството за образование и наука.

– Испораката на учебници за средно образование пак, очекуваме да заврши до средината октомври. Во процесот на испорака на учебници, им укажуваме на училиштата да внмаваат на роковите за пополнување на формулари за нарачка како и на тоа да ги читаат дадените упатства од страна на Педагошката служба – велат оттаму.

Има едно апсурдно правило според кое, министерството бара од училиштата, во мај да достават број на потребни книги за идната учебна година, иако во мај никој не знае колку точно нови ученици би се запишале за да се знае колку учебници ќе бидат потребни.

На прашањето дали се планира ваквата практика да се промени, од Педагошката служба велат дека станува збор само за првооделенците и тука имаат можност до 20 септември да го корегират бројот кој го пријавиле во мај.

– Се размислува и за законски измени, но секое пролонгирање на нарачката значи и пролонгирање на дистрибуцијата, така што треба внимателно да се размисли за ова проблематика – додаваат од таму.

До минатата година, немаше можност да се купи учебник во слободна продажба зашто авторските права ги има министерството. Од оваа година, тоа е овозможено.

Оваа власт ја продолжува политиката на бесплатни учебници за сите ученици. Како што за „Мета“ изјави неодамна заменик министерот Петар Атанасов, ќе се настојува тие да бидат што подобри во однос на квалитет.

-Моја интенција е да во пониските нивоа на образование учебникот да биде главно помагало, но во секоја наредна година, мора да се изнаоѓаат и нови алатки и извори на информации. Учениците неопходно е сами да учат да експериментираат и да истражуваат – рече тој.

disklejmer1-01


Ако имате раскасапен учебник, купете си нов во книжарница


Скопје, 21 септември, 2018 - 9:30 (META) 

Родителите на децата кои добиле искинати, мрсни и оштетени учебници, можат доброволно да си купат нови по книжарниците бидејќи нив ги има и во слободна продажба. Во Министерството за образование и наука информираат дека учебниците се јавно достапни.

„Согласно член 6 став 2 од Законот за учебници за основно и средно образование, издавачот во чија сопственост се одобрените учебници има право истите да ги пушти во слободна продажба и тоа со истата цена по која Министерството ги откупува. Исто така дел од учебниците може да се преземат и од веб-страницата www.e-ucebnici.mon.gov.mk“, велат оттаму.

Во МОН уверуваат дека динамиката на испорака на нарачани учебници по училиштата низ Македонија е при крај.

„Секоја учебна година, училиштата пополнуваат формулари во кои ја наведуваат потребната бројка за недостаток на учебници, согласно тоа се врши и дистрибуција на истите. Согласно динамиката за дистрибуција може да се каже дека истата е при крај. Од ова учебна година, сите ученици од прво, второ и трето одделение ќе имаат нови комплети учебници, секоја учебна година“, информираат оттаму.

Досега, секоја година во полн тираж се печатеа само оние што се третираат како работни учебници, односно оние учебници во кои има содржини кои ученикот ги потполнува, со пишување, боење, лепење и сечење.

„Учебници што се употребуваат во погорните одделенија се во употреба пет учебни години. Ученикот има обврска да ги чува учебниците, а во сите случаи кога училиштето пројавило интерес и доставило бројка на оштетени учебници, МОН истите ќе ги дистрибуира“, додаваат оттаму.

Инаку до лани, учебник не можеше да се купи во слободна продажба. Авторските права ги има министерството, а законски се овозможи нив да ги има во книжарници од оваа учебна година.


Повисока плата за 5% за вработените во градинките од октомври


Скопје, 18 септември, 2018 - 16:05 (META) 

На денешната 89. седница, Владата го задолжила Министерството за труд и социјална политика да почне подготовки за покачување од 5% почнувајќи од октомвриската плата на повеќе од 4.200 вработени во детските градинки.

Како што соопштија од Владата, донесена е и одлука за продолжување со изградбата и опремувањето на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на средни и основни училишта.

Била разгледувана и информација за јавно-приватно партнерство за платформа за хеликоптерска Брза помош како и за потрага и спасување со хеликоптери. Владата го задолжила министерството за здравство да изработи студија за оправданост.


Мицкоски: Учебниците доцнат, образованието крахира, имаме демографска катастрофа


Скопје, 3 септември, 2018 - 15:12 (META) 

Македонија денес се соочува со демографска катастрофа, во вториот квартал во 2018 година, имаме пад за 6,3 проценти на бројот на новородени деца, тоа за шест години ќе значи и дополнително намалување на бројот на ученици, паралелки кои ќе се затворат, населени места кои забрзано замираат.

Ова денеска го истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски во неговото видео-обраќање.

Тој додаде дека на Македонија и се одзема иднината, а Владата не презема ништо.

– Поради тоа имаме кратење на паралелките, дури се соочуваме и со затворање на цели училишта.
Додека состојбата во образованието и училиштата е очајна. Имаме училишта кои прокиснуваат, влагата е честа појава, додека бесплатните учебници доцнат. Но затоа, затоа пак додека образованието за родителите е мака, за власта тоа е шанса за профит. Скандалите не престануваат. Милионскиот бизнис од 5,3 милиони евра за набавка на учебници се побрза да се додели на две фирми, во четири очи, без тендер, а фирмите според неформалните информации, важат за блиски до власта- рече Мицкоски.

Тој вели дека зголемувањето на платите за наставниците што го направија од владата е понижувачко и е далеку од првично ветените 500 евра просечна плата.


Адеми најави реконструкции на училишта и домови и изградба на нови објекти


Скопје, 31 јули, 2018 - 15:13 (META) 

Министерот за образование и наука, Арбер Адеми, денеска најави реконструкции на училишта и ученички домови, како и завршување на започнатите реконструкции на студентскиот дом „Гоце Делчев“ во Скопје, но и изградба на нови училишни објекти.

Ќе се вршат реконструкции на училишта или изградба на нови училишни објекти во општините Боговиње, Студеничани, Демир Капија, Чаир и Струга.

Предвидена е и комплетна реконструкција на Ученичкиот дом кој е во склоп на средното земјоделско училиште „Кочо Рацин“ во Свети Николе, како и на зградата на училиштето. Ќе се менуваат и прозорците и вратите на средното училиште „Ѓошо Викентиев“ во Кочани, а во средното училиште „Гостивар“ во Гостивар ќе се врши реконструкција на системот за греење и реконструкција на покривот на спортската сала.

Како што објасни министерот за образование и наука, до септември годинава се очекува да завршат градежните и реконструктивните зафати на блоковите В и Г на студентскиот Дом „Гоце Делчев“ во Скопје, кои се почнати во мај минатата година.

На почетокот на следниот месец ќе почне и постапката за набавка на нов мебел и душеци за потребите на 18 ученички домови.

Министерот Адеми очекува со почетокот на новата учебна година да бидат  готови спортските сали во четири основни или средни училишта во Бедиње, Кавадарци, Гостивар и Камењане.