Ископот во Вардар за гасоводот, ќе биде вратен во првобитната состојба


Скопје, 28 септември, 2018 - 16:08 (META) 

Штом ќе завршат градежните активности, местото во Вардар каде што се врши ископот за поставување на гасоводните цевки ќе биде вратено во првобитната состојба, велат од Општина Карпош за „Мета“.

Жителите на Карпош 4 и Влае се жалат дека во тој дел на градот Вардар е ископан, а градилиштето е несоодветно обезбедено, односно опасно за движење.

– Претставници од Одделението за комунална инфраструктура при Општина Карпош излегоа на терен, со цел да се информираат за активностите во однос на изведбата на гасоводот и нивното времетраење иако станува збор за проект кој се спроведува на централно ниво – велат од Општина Карпош за „Мета“.

Раководителот на Инспекторатот за животна средина на Град Скопје, Мирослав Богдановски потврди дека ископот на Вардар се врши за поставување на гасоводна инфраструктура од страна на претпријатието „ГА-МА“.

– Од она што е наша надлежност како Град Скопје утврдивме дека „ГА-МА“ ги поседува сите одобренија за градба, како и водостопанска согласност – изјави Богдановски за „Мета“.

Во однос на реакцијата на граѓаните дека местото е несоодветно обезбедено и заградено, Богдановски вели дека на терен треба да излезе градежна инспекција на Општина Карпош и да утврди дали е тоа така.


Поставувањето на цевки за гасоводот во Вардар го отежнува движењето на карпошани


Скопје, 28 септември, 2018 - 15:10 (META) 

Жители на Општина Карпош на социјалните медиуми се жалат на буката која што ја предизвикува механизацијата за работа во реката Вардар, помеѓу населбите Карпош 4 и Влае, каде што се поставуваат цевки за изградбата на гасоводот. Но, уште повеќе им пречи што делот каде што се врши ископувањето, не е соодветно обезбеден, односно е небезбеден за движење на пешаците и рекреативците.

Раководителот на Инспекторатот за животна средина на Град Скопје, Мирослав Богдановски потврди дека ископот на Вардар се врши за поставување на гасоводна инфраструктура од страна на претпријатието „ГА-МА“.

– Од она што е наша надлежност како Град Скопје утврдивме дека „ГА-МА“ ги поседува сите одобренија за градба, како и водостопанска согласност – изјави Богдановски за „Мета“.

Во однос на реакцијата на граѓаните дека местото е несоодветно обезбедено и заградено, Богдановски додаде дека на терен треба да излезе градежна инспекција на Општина Карпош и да утврди.

Освен тоа, на карпошани им пречи тоа што градилиштето зафаќа јавна сообраќајна површина па имаат потешкотии за пешачење и за управување со своите автомобили.

– На терен градилиштето не е соодветно заградено па преставува опасност за минувачите, а и нема информативна табла за што станува збор. Дека станува збор за гасовод се информиравме од групите на социјалните мрежи – вели Даниела Јакимовска од населба Влае.

Во член 83 став 3 од Закон за градење пропишано е дека „градилиштето мора да биде означено со информативна табла која задолжително треба да содржи име, односно назив на учесниците во изградбата, назив и вид на градбата која се гради, надлежниот орган од членот 58 на овој закон, број и датум на издаденото одобрение за градење, како и назнаката дека се работи за заштитено недвижно културно наследство согласно со закон,ако таа градба е запишана во Националниот регистар на културно наследство.“

Понатаму во член 156-а став 1 точка 2 од Законот за градење пропишано е дека „глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице изведувач, ако при изведување на градби од прва категорија не го означи со информативна табла градилиштето (член 83 став 3).

Во член 83 став 1 од Законот за градење стои дека „изведувачот е должен градилиштето да го загради заради спречување на неконтролиран пристап во градилиштето со соодветна ограда на начин што работата во градилиштето нема да ги загрози минувачите.” Во спротивно предвидено е изрекување на глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра која ќе му се изрече за прекршок на инвеститорот и глоба во износ од 7.000 до 9.000 евра која ќе му се изрече за прекршок на изведувачот, ако не го загради, односно не го заштити градилиштето согласно член 83.


Производите од фабриката „11 Oктомври“ ќе се вратат на рускиот пазар


Куманово, 18 ноември, 2016 - 10:35 (META) 

Фабриката за заварени цевки „11 Октомври“ од Куманово ќе се обиде да се врати на рускиот пазар со помош на деловните асоцијации од Русија со кои Македонско-руската стопанска комора има воспоставено блиски контакти.

Ова беше истакнато при денешната посетата и разговорите на извршниот директор на Македонскo-руската стопанска комора, Дејан Бешлиев, со менаџерскиот тим на најголемата кумановска фабрика.

Во нејзините погони се произведуваат разни типови заварени челични цевки и профили, кои наоѓаат примена во повеќе делови од стопанството.

Компанијата ги поседува сите неопходни стандарди за квалитет, а за нивната имплементација можеби најдобро зборува фактот што рекламации за нивните производи воопшто нема.

– Извезуваме најмногу во Германија, Италија, Шпанија, Холандија, но и во земјите од регионот. Имаме врвен квалитет, но со ниски цени за европскиот пазар што е резултат на големата конкуренција. На домашниот пазар нашите цевки ќе бидат употребени за изградбата на гасоводот на трасата од Штип преку Неготино до Битола и од Скопје, преку Тетово до Гостивар, за што ќе бидат произведени 16.000 тони заварени цевки – истакна Страхил Пановски, извршен директор на ФЗЦ „11 Октомври“.


Од тетовските чешми деновиве повторно тече заматена вода


Тетово, 19 август, 2016 - 12:47 (META) 

Заматена вода деновиве течела од чешмите на станбените објекти во близина на Средното економско училиште „8 Септември“ во Тетово. Загрижени граѓани, пратија неколку фотографии на кои се гледа дека водата е загадена.

Од Центарот за јавно здравје-Тетово, велат дека водата во главниот цевковод која поминува низ градот е чиста и безбедна за пиење. Заматеноста на водата во овој дел на Тетово, според нив, е парцијален проблем. Најверојатно се работи за некој недостаток во дел од градската водоводна мрежа.

Од Секторот за водовод и канализација при Јавното комунално претпријатие-Тетово, изјавија дека интервенирале во делот од градската водоводна мрежа, каде течела заматената вода. Нивни екипи вчера ја испуштиле водата од цевките се до нејзино прочистување. Сега во тој дел од градот водата е чиста, потврдуваат од ЈКП-Тетово.

Најчести причини за заматувањето на водата се честите дефекти кои се случуваат во градската водоводна мрежа. Од ЈКП-Тетово изјавија дека и по два пати на ден интервенираат на санирање на градските дефекти, се со цел Тетовци да добијат чиста и безбедна вода за пиење

За да не се повторат загадувања на водата советуваат експертите, потребна е итна реконструкција на градската водоводна мрежа која е изградена со несоодветен материјал во 1926 година. Дополнителен проблем е што водоводната мрежа нема доволно капацитет да ги апсорбира количините на вода кои ги користи градот, каде гравитираат дневно околу 150.000 жители, па често пати водоводните цевки пукаат, а водата се случува да се помеша со дотраената канализациона мрежа.

Инаку, водата во Тетово минатиот месец три дена беше заматена и забранета за користење.

Матноста која достигна до 60 единици од дозволените 1,5, беше резултат на градежните работи, кои се изведуваа на туристичкиот центар Попова Шапка.

Се работеше на изградба на нов ски лифт, кој се наоѓа на само 20 метри до едно од извориштата, од кои Тетово се снабдува со вода.


МЕПСО и ЕВН апелираат земјоделците да внимаваат како ја поставуваат опремата


Скопје, 19 јули, 2016 - 11:33 (META) 

Од МЕПСО на земјоделците им порачуваат да одбегнуваат минување со земјоделска механизација под трасите на далекуводите од преносната мрежа и во нивните безбедносни коридори и особено да не се поминува под проводниците со комбајни или друга робусна земјоделска механизација.

Од компанијата препорачуваат земјоделците да не поставуваат цевководни системи за наводнување на земјоделски површини во трасите на далекуводите, да не се креваат во височина метални цевки од системите за наводнување во далекуводните траси и други метални елементи, особено под проводните јажиња.

Исто така, порачуваат да не се поставуваат прскалки за наводнување под проводните јажиња и во безбедносните коридори на далекуводите од преносната мрежа, бидејќи допирот на водниот млаз со проводните јажиња може да биде опасен по живот на лице кои се наоѓа под трасата на далноводот.

Од МЕПСО ги потсетуваат пелагониските земјоделци дека не е дозволено палење на стрништата во близина на далекувод, бидејќи постои голема потенцијална опасност за материјална штета на опремата на далноводот и за загрозување на работата на МЕПСО.

ЕВН, исто така, им порача на земјоделците дека при извршување на земјоделски активности во близина на електрични водови задолжително треба да се почитуваат безбедностите мерки.

„Најопасен е допирот со надземни електрични водови што е и причина за најголем број фатални несреќи со електрична енергија во земјоделството. Затоа треба најстрого да се почитува пропишаната оддалеченост, односно да не се приближува поблиску од два метри до електричните водови. Треба да се внимава и при поставувањето на опремата за наводнување. Не смее да се поставуват метални цевки за наводнување паралелно со трасата на надземниот вод“, известија од ЕВН.